Når du besøger www.radoorco.dk
Radoorco.dk anvender cookies fra Google Analytics. Det betyder, at der sendes oplysninger fra din browser til en server om fx tidspunktet for dit besøg, hvilke af vores sider du besøger, hvilken side du besøgte før os, din IP-adresse og hvilken type browser og computer, du anvender. Formålet med at indsamle disse oplysninger er at højne kvaliteten af vores digitale løsninger.

Vi modtager ikke personfølsomme oplysninger om dig, og vi kan derfor ikke se, hvem du er. Google Analytics har ret til at videregive disse oplysninger til tredjepart, hvis loven påkræver det, eller i tilfælde hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på vegne af Google Analytics. Du kan læse om Googles fortrolighedspolitik her: https://www.google.com/intl/da/policies/

Du kan til enhver tid slette cookies i din browser-historik. Bemærk at du ved at gøre dette ikke undgår, at der bliver sat nye cookies næste gang, du besøger siden. Hvis du helt vil undgå cookies, kan du indstille din browser til det.

Ønsker du ikke at blive sporet af Google Analytics, har du mulighed for at fravælge dette med permanent virkning. Det kan du gøre ved at downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on til din web-browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Når du kontakter radoor & co via tilbudsformularen
Hvis du udfylder tilbudsformularen på radoorco.dk, afgiver du personoplysninger til os, fx navn telefonnummer og e-mailadreasse. Disse oplysninger bruger vi for at kunne kontakte dig med henblik på at indgå et samarbejde. Dine data gemmes ikke på hjemmesiden, men bliver sendt pr. mail til os.

Behandling af virksomhedsdata ved indgåelse af kundeforhold
I forbindelse med indgåelse af et kundeforhold hos radoor & co behandler og opbevarer vi følgende data om dig:

  • CVR-nr.
  • Virksomhedsnavn
  • Faktureringsadresse
  • Telefonnummer
  • Faktura-e-mail
  • Evt. leveringsadresse
  • Navn på bestiller/kontaktperson
  • Bestillers/kontaktpersonens telefonnummer
  • Bestillers/kontaktpersonens e-mail

Dataene behandles og opbevares i vores økonomisystem, der ligger på en server, som kun vi og leverandøren af serveren har adgang til. Vi opbevarer dine data, så længe kundeforholdet varer, eller indtil du beder os om at slette dem. Data til brug for vores regnskab opbevares dog i mindst 5 år. Vi anvender Google Drive som backup på vores servere.

Levering af produkt
Hvis du har bestilt et fysisk produkt til levering (tryksager), vil de relevante oplysninger om din leveringsadresse blive udleveret til tredjepart. Der kan fx være et eksternt trykkeri og/eller fragtfirma.

Datasikkerhed
Uanset om vi behandler dine virksomhedsoplysninger med henblik på gennemførelsen af en enkeltstående ordre eller opfyldelsen af en længerevarende service-aftale, vil vi altid behandle dine oplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Radoor & co benytter sig af samarbejdspartnere, der udfører arbejde på vores vegne og til opbevaring og behandling af data. Vores samarbejdspartnere er ligesom os forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og alene til det aktuelle formål. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Alle medarbejdere hos radoor & co er underlagt tavshedspligt og er instrueret i at behandle alle data strengt fortroligt.

Behandling af persondata ved job- og praktikansøgninger
Ved job- og praktikansøgninger af digital karakter gemmes ansøgninger med tilhørende persondata udelukkende i vores mail-arkiv. Dataene oprettes og behandles ikke andre steder og overdrages på intet tidspunkt til tredjepart.

Adgang, ændring og udlevering af personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til, ændring eller udlevering de oplysninger, som er registreret om dig hos radoor & co, kan du kontakte os på info@radoorco.dk.

Hvis du ønsker at klage over radoor & co’s behandling af dine data, kan du rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk.
Dette dokument er senest redigeret den 24. maj 2018

Ejeroplysninger
radoor & co aps
Vestre Stationsvej 21, 2. sal.
5000 Odense C
Danmark
Tlf. 81 10 72 20
CVR 33866747